Lista aktualności
07 Września 2023

Segregacja odpadów w Polsce - co gdzie wrzucać?

Segregacja odpadów stała się jednym z najważniejszych aspektów naszego życia, jeśli chodzi o ochronę środowiska. W Polsce, jak i w wielu innych krajach na całym świecie, podejście do gospodarki odpadami ulega stałej zmianie. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o naszą planetę, dlatego właściwe segregowanie śmieci staje się nie tylko obowiązkiem, ale także sposobem na aktywny udział w ochronie środowiska. W tym artykule dowiemy się, jakie są zasady segregacji odpadów w Polsce, co można wrzucać do poszczególnych pojemników, a co należy unikać.

Dlaczego segregacja odpadów jest ważna?

Segregacja odpadów to proces, który polega na oddzielaniu różnych rodzajów śmieci od siebie w celu ich odpowiedniego przetworzenia i utylizacji. Głównym celem tego procesu jest ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko oraz maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych. Dzięki segregacji odpadów możemy oszczędzać surowce naturalne, zmniejszać emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz zmniejszać ilość odpadów składowanych na składowiskach.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, segregacja odpadów jest regulowana przepisami prawnymi. Obowiązek ten wynika z dyrektyw unijnych oraz ustawy o odpadach. Działania te mają na celu osiągnięcie określonych celów środowiskowych, takich jak zmniejszenie ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska czy zwiększenie recyklingu.

Podstawowe zasady segregacji odpadów w Polsce

Segregacja odpadów w Polsce opiera się na podziale na kilka głównych frakcji. Każda z tych frakcji jest zbierana i przetwarzana osobno. Oto podstawowe rodzaje odpadów, które należy segregować:

 1. Odpady surowcowe (szkło, papier, plastik, metal): Te materiały stanowią najważniejszą część odpadów segregowanych. Szkło, papier, plastik i metal to surowce, które mogą być poddane recyklingowi i wykorzystane do produkcji nowych produktów. Są zbierane w specjalnych pojemnikach lub workach.

  • Przykłady: Butelki szklane, gazety, opakowania plastikowe, puszki aluminiowe.

  • Nie wrzucaj: Ceramiki, luster, żarówek, opakowań z zabrudzeniami (np. olej), folii aluminiowej.

 2. Odpady biodegradowalne (bio): Odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia i ogrodnictwa, są zbierane w celu kompostowania. To proces, który przekształca te odpady w naturalny nawóz.

  • Przykłady: Obierki warzyw, skorupki jaj, liście, trawa.

  • Nie wrzucaj: Plastikowych worków, opakowań, kości mięsa.

 3. Odpady niebezpieczne: Te odpady są szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego wymagają specjalnego traktowania. Należy je oddać do punktów zbierania odpadów niebezpiecznych.

  • Przykłady: Baterie, farby, chemikalia, leki.

  • Nie wrzucaj: Do zwykłych pojemników.

 4. Odpady zmieszane: Są to odpady, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii. Zwykle trafiają na składowiska.

  • Przykłady: Różnego rodzaju opakowania z zanieczyszczeniami, ręczniki papierowe, pieluchy jednorazowe.

  • Nie wrzucaj: Odpadów surowcowych ani biodegradowalnych.

 5. Odpady wielkogabarytowe: Są to duże i ciężkie odpady, takie jak meble czy sprzęt AGD. Należy je oddać do punktów zbierania lub skontaktować się z firmą odbierającą odpady wielkogabarytowe.

Kroki do właściwej segregacji odpadów

 1. Zbieranie: Odpady powinny być zbierane w odpowiednich pojemnikach lub workach, zgodnie z ich rodzajem. W sklepach dostępne są specjalne worki przeznaczone do segregacji odpadów.

 2. Sortowanie: Odpady surowcowe powinny być starannie sortowane, aby nie trafiły do pojemników z innymi odpadami.

 3. Odbiór odpadów: W wielu miejscach w Polsce istnieją systemy odbioru selektywnego. Oznacza to, że odpady surowcowe są zbierane osobno od reszty śmieci.

 4. Recykling: Odpady surowcowe, takie jak szkło, plastik, papier i metal, mogą być poddane recyklingowi. To oznacza, że są przetwarzane i wykorzystywane do produkcji nowych produktów.

 5. Kompostowanie: Odpady biodegradowalne, jak resztki jedzenia i ogrodnictwa, mogą być kompostowane w celu uzyskania naturalnego nawozu.

 

Kolory koszy i ich przeznaczenie

 1. Niebieski kosz (lub pojemnik): Odpady surowcowe

  • Dobre: Butelki szklane, słoiki, opakowania szklane, opakowania kartonowe, gazety, czasopisma, katalogi.

  • Złe: Ceramika, lustra, żarówki, szkło okularowe, kawałki ceramiki.

 2. Zielony kosz (lub pojemnik): Odpady szklane

  • Dobre: Butelki szklane, słoiki, opakowania szklane.

  • Złe: Porcelana, ceramika, lustra, żarówki, szkło okularowe.

 3. Żółty kosz (lub pojemnik): Odpady papierowe i plastikowe

  • Dobre: Opakowania plastikowe (np. butelki PET, opakowania jogurtów), opakowania aluminiowe (puszki), papier, karton, gazety, czasopisma, katalogi.

  • Złe: Torby foliowe (należy oddać do specjalnych punktów), opakowania z tłuszczem (np. opakowania po frytkach), folie aluminiowe, worki zbyt zanieczyszczone jedzeniem.

 4. Brązowy kosz (lub pojemnik): Odpady biodegradowalne

  • Dobre: Obierki warzyw, skorupki jaj, resztki jedzenia, liście, trawa.

  • Złe: Plastikowe worki, opakowania, kości mięsa.

 5. Czerwony kosz (lub pojemnik): Odpady niebezpieczne

  • Dobre: Baterie, farby, chemikalia gospodarstwa domowego, leki, żarówki energooszczędne.

  • Złe: Do zwykłych pojemników, niebezpieczne substancje chemiczne wylane do kanalizacji.

 6. Czarny kosz (lub pojemnik): Odpady zmieszane

  • Dobre: Odpady, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii.

  • Złe: Odpady surowcowe, biodegradowalne lub niebezpieczne.

 

Miejskie kosze na śmieci i ich rola w środowisku

Kosze miejskie odgrywają kluczową rolę w procesie segregacji odpadów i dbania o środowisko w krótkim okresie czasu. Są one widoczne i dostępne dla mieszkańców miast i miasteczek, co sprawia, że mają duży wpływ na codzienną praktykę segregacji odpadów. Poprzez dostarczanie łatwo dostępnych koszy, można zmniejszyć ilość odpadów pozostawianych na ulicach lub w parkach. To z kolei przyczynia się do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i zachowaniu czystości przestrzeni publicznych. osze miejskie pełnią funkcję utrzymania porządku i estetyki w miastach. Dzięki nim miejsca publiczne wyglądają schludnie, co ma pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców i wrażenie turystów odwiedzających miasto.