1.POSTANOWIENIE OGÓLNE

2.SKŁADANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.REKLAMACJE I ZWROTY

4.POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

                                                          1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1.Właścicielem sklepu,dostępnego pod adresem:www.ig-drewbud.pl jest IRENEUSZ GOTFRYD z siedzibą Dominikowice 300 38-303 Kobylanka,posiadający numer NIP:7381320230,REGON:121097974

1a.Zamówienia mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne,oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,które posiadają zdolnośc do czynności prawnych zwanych Klientem.

1b.Umowa zawierana jest zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski.

2.Zamówienia można składać w dwóch formach:

e-mail drewbud149@interia.pl

pod numerem tel. 512695840

3.Ceny towarów podane są w PLN i są cenami brutto.Cena podane przy towarach są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Klienta i nie ulegną zmianie nawet w przypadku wzrostu cen.

 

                                               2.SKŁADANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1.Składanie zamówienia odbywa sie telefonicznie badz drogą elektroniczną poprzez e maila.

Klient zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych,numeru telefonu,oraz e-maila,jeśli dane Klienta bedą niepełne,błędne albo niepotwierdzone w ciągu 48 godzin Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia.

2.O wszelkich zmianach zakupu zamówionego towaru  Sprzedawca musi być poinformowany w ciągu      24godzin od daty jej złożenia.

3.Towar wysłany nie podlega  jego anulowaniu.

                                                      3.REKLAMACJE I ZWROTY

1.Wszelkie reklamacje związane z zakupionym towarem Klient może kierowac w formie pisemnej na adres e-mail Sprzedawcy.

2.Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". Klient ma prawo odstąpić od umowy do 14 dni bez podania przyczyny tylko i wyłącznie gdy towar wysłany przez Sprzedawcę jest w nienaruszonym stanie orginalnie zapakowany oraz z dołączoną fakturą lub paragonem potwierdzającym zakup.Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

3.Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić równowartość towaru w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania  towaru przez Sprzedającego.

4.Reklamacji podlegają towary wadliwe,z winy Sprzedającego.Klient moze wymienić towar na nowy bądz zażądać zwrotu równowartości towaru po uwczesnym odesłaniu wadliwego produktu na koszt Sprzedającego.

                                                     4.POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Sklep internetowy działający pod adresem:www.ig-drewbud.pl jest zobowiązany do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku"O ochronie danych osobowych".Wszelkie dane Klienta przeznaczone są wyłącznie do celów realizacji zamówienia i nie bedą publikowane.

2.Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji dotyczących sklepu,zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku

 

                                                5.POSTANOWIENIE KOŃCOWE  

 

1.Sklep www.ig-drewbud.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

2.Złożone zamówienie przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

3.W sprawach nieuregulowanych przez Klienta niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku

4.Wszystkie towary są własnościa firmy "DREWBUD" do pełnego i ostatecznego zapłacenia przez Klienta.

5.Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 17 marzec 2016 roku.